KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD

 

TABUNG DERMASISWA

KELAYAKAN UNTUK MEMOHON

1.Selepas 12 (dua belas) bulan menjadi anggota tidak putus-putus.

2.Permohonan hendaklah sampai tidak lewat daripada 6 (enam bulan) selepas terima ijazah.

3.Permohonan mestilah dilampirkan bersama dokumen yang telah disahkan seperti:

Salinan Kad Pengenalan.

Salinan Ijazah.

Sila Sertakan bukti   PENGESAHAN KONVOKESYEN selain salinan ijazah.

BORANG TABUNG DERMASISWA

hakcipta terpelihara (c) koperasi kkglm (m) berhad 2012| Design by NIK NORBAIZURA