KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD

 

TABUNG KEBAJIKAN

KELAYAKAN UNTUK MEMOHON

1. Selepas 12 (dua belas) bulan menjadi anggota.

2. Jumlah Caruman RM 12.00.

3. Permohonan hendaklah sampai tidak lewat daripada 6 (enam bulan) selepas peristiwa berlaku.

4. Permohonan mestilah dilampirkan bersama dokumen yang telah disahkan. 

 

Kematian Anggota (RM 3,250.00)

1. Sijil Kematian

2.   Kad pengenalan

3.   Permit Pengkebumian

Pewaris:

1.   Kad pengenalan ( Pemohon )

2.   Sijil Nikah ( Suami/Isteri )

3.   Surat Beranak ( Anak )

 

Bencana Alam

1. Laporan polis

2. Kad pengenalan

 

Kemalangan

1. Laporan polis

2. Kad pengenalan

3.  Surat Hospital

BORANG TABUNG KEBAJIKAN
hakcipta terpelihara (c) koperasi kkglm (m) berhad 2012| Design by NIK NORBAIZURA